Informacje

Koło Naukowe Common Law (the Common Law Society) istnieje od 1998 roku przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunami naukowymi Koła są dr Ewa Gmurzyńska, Kierownik Centrum Prawa Amerykanskiego WPiA UW oraz dr Tomasz Kozłowski, adiunkt WPiA UW oraz Prezes Polsko-Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego.

Koło Naukowe Common Law już od 13 lat zrzesza studentów zainteresowanych problematyką prawa precedensowego oraz zagadnieniami prawa porównawczego.

Głównymi partnerami akademickimi Koła są Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW, Levin College of Law University of Florida, Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie.

Koło corocznie organizuje szereg anglojęzycznych spotkań oraz warsztatów naukowych z wybitnymi teoretykami i praktykami prawa precedensowego. Nasze zainteresowania oscylują także wokół praktyk tworzenia prawa przez sędziów w systemach prawa stanowionego, w porządku prawnym Unii Europejskiej oraz na gruncie prawa międzynarodowego. Szczególną uwagę poświęcamy praktycznym aspektom prawa precedensowego oraz umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.

Członkowie Koła uczestniczą w międzynarodowych konkursach prawniczych, w tym w Philip C. Jessup Moot Court Competition w Waszyngtonie.

Skład Zarządu Koła w roku akademickim 2014/2015:

Prezes Zarządu: Samanta Wenda-Uszyńska
Wiceprezes Zarządu: Judyta Banaszyńska

Skład Zarządu Koła w roku akademickim 2013/2014:

Prezes Zarządu: Anna Kamińska
Wiceprezes Zarządu: Samanta Wenda-Uszyńska
Sekretarz: Judyta Banaszyńska


Skład Zarządu Koła w roku akademickim 2011/2012:
  • Marta Kozłowska - prezes Zarządu 
  • Krzysztof Muciak - wiceprezes Zarządu 
  • Jakub Nasiłowski - sekretarz 
  • Katarzyna Kozak 
  • Daria Schlabs