środa, 1 października 2008

Law in Action

Projekt Law in Action 2008-2009

Rada Naukowa:

Prof. Mirosław Wyrzykowski - sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Dr Ewa Gmurzyńska - kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW


Cele projektu:

Celem projektu jest kształtowanie wśród studentów prawa zdolności wykorzystywania wiedzy prawniczej w praktyce, a także wszechstronny rozwój umiejętności z zakresu logiki i retoryki. Pomysłodawcy projektu chcą zapełnić lukę we współczesnej edukacji prawniczej poprzez zainaugurowanie organizacji debat oraz symulacji rozpraw prawniczych. Projekt ma umożliwić studentom prawa rozwijanie umiejętności potrzebnych na sali sądowej oraz w trakcie negocjacji prawniczych. 

Regularne zajęcia z wybitnymi teoretykami prawa oraz praktykami z renomowanych kancelarii prawnych mają pokazać studentom nie tylko jak wykorzystywać wiedzę prawniczą w praktyce, ale również jak, pod kątem praktycznym, ją przyswajać. Interaktywne warsztaty prowadzone przez wykładowców z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski to unikalna forma dyskusji nad anglosaskimi metodami analizy i argumentacji prawniczej oraz możliwościami ich przełożenia na kontynentalny system prawny. Szkolenia przygotowywane w ramach projektu Law in Action kompleksowo przygotują studentów prawa do aktywnego i świadomego wykorzystywania wiedzy zdobytej na uczelni w praktyce prawniczej, zarówno w systemie krajowym, europejskim jak i w państwach common law.


Główne założenia projektu:
  1. semestralny, anglojęzyczny cykl zajęć dydaktycznych, otwarty dla wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, stypendystów programu LLP Erasmus oraz słuchaczy szkół prawa obcego UW;
  2. tematem każdych zajęć będzie popularne zagadnienie prawne, które budzi zarazem zasadnicze wątpliwości w praktyce prawa, będą to interdyscyplinarne zagadnienia, w których ,,teoria rozmija się z praktyką”;
  3. każde zajęcia prowadzone będą przez dwójkę wykładowców – teoretyka oraz praktyka prawa. Zadaniem teoretyka będzie przekazanie uczestnikom wiedzy z danego tematu pod kątem teoretycznym, natomiast praktyk prawa omówi praktyczne aspekty przedmiotowego zagadnienia;
  4. zajęcia będą mieć charakter interaktywnej dyskusji z wykładowcami, którzy nie tylko będą odpowiadać na pytania studentów, ale również przedstawią studentom zagadnienia problematyczne (kazusy) i omówią odpowiednie metody analizy i argumentacji ich rozwiązania;
  5. po przeprowadzonej dyskusji, studenci będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas symulacji rozprawy sądowej, ewentualnie również debaty lub negocjacji prawniczych;
  6. w ostatnim miesiącu zajęć zostanie ogłoszony kazus będący przedmiotem głównej symulacji rozprawy (moot court), która będzie częścią konferencji naukowej kończącej program zajęć. Uczestniczy zajęć zostaną podzieleni na grupy, które przygotowywać się do moot court’u;
  7. podsumowaniem cyklu dydaktycznego będzie konferencja naukowa połączona z symulacją rozprawy prawniczej (moot court). Na konferencję zostaną zaproszeni czołowi praktycy i teoretycy prawa, krajowi jak i zagraniczni. Planowany jest również panel studencki. Konferencja zakończona zostanie symulacją rozprawy prawniczej, podczas której swoje przygotowania zaprezentują poszczególne grupy uczestników zajęć. Wyróżniające się grupy otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów projektu;
  8. po konferencji wręczone zostaną dyplomy ukończenia kursów uczestnikom zajęć.