sobota, 3 października 2015

Szanowni Państwo,
na prośbę Czytelników dzielimy się pierwszą częścią monografii. Dotyczyła ona zagadnień wyłącznie prawa cywilnego porównawczego.
Jest dostępna pod linkiem:
Aleksander Krzeszowiak
Podzielność w czasie zobowiązania bezpieczeństwa ze względu
na jego charakter jako zobowiązania rezultatu lub starannego działania
na przykładzie Francji
Piotr Wenski
Odpowiedzialność deliktowa w prawie amerykańskim
– wybrane zagadnienia
Marta Kaźmierczak
Fair use, czyli dozwolony użytek w amerykańskim prawie autorskim
Adam Dassuj
Résolution judiciaire pour inéxecution – sądowe rozwiązanie umowy
wzajemnej na wypadek jej niewykonania – analiza art. 1184 francuskiego
kodeksu cywilnego
Anna Kamińska
Wpływ zmiany okoliczności na wykonanie zobowiązań
w prawie niemieckim
Joanna Kuc
Organy statutowe odpowiedzialne za nadzór i zarządzanie w publicznej
spółce kapitałowej – system monistyczny i dualistyczny
z perspektywy regulacji holenderskiej
Anna Kamińska
Przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w prawie polskim
na tle rozwiązań przyjętych w Zasadach Europejskiego Prawa
Kontraktów
Wojciech Górny
Polskie formy potwierdzenia praw do spadku a europejskie
poświadczenie spadkowe
Maciej Waś
Wygaśnięcie powołania arbitra w świetle polskiego Kodeksu
Postępowania Cywilnego, ustawy wzorcowej UNCITRAL
o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1985 r.
oraz Regulaminu UNCITRAL z 2010 r.
(aspekt porównawczy)
Patrycja Treder
Producer’s Liability for the Damage Caused by its Defective Product:
Selected Issues related to Implementation of the Product Liability
Directive in English and Polish Law.

Z pozdrowieniami,

Zarząd CLS

środa, 30 września 2015

Szanowni Członkowie i Sympatycy Common Law Society,

z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że prace nad tegoroczną komparatystyczną publikacją naukową Koła zostały zakończone - monografia jest już dostępna online pod linkiem Monografia Prawa Porównawczego cz. II.

Jesteśmy zaszczyceni zainteresowaniem, z jakim spotkało się zaproszenie do publikacji - z blisko 80 abstraktów wybraliśmy 37 - tyle właśnie artykułów znalazło się w monografii. Skala przedsięwzięcia jest więc duża - cieszymy się, że wśród autorów jest duża liczba doktorantów, artykuły recenzowali ponadto wybitni pracownicy naukowi.

Zachęcamy serdecznie do lektury i, oczywiście, do dzielenia się informacją o tym miłym wydarzeniu.

Życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym roku akademickim,

Zarząd Common Law Society

piątek, 6 marca 2015

DEATH PENALTY in the United States - meeting with professor Reid from UFL

Szanowni Sympatycy Koła!

Po naszej długiej nieobecności z przyjemnością zapraszamy wszystkich sympatyków koła Common Law Society zainteresowanych prawem państw anglosaskich na spotkanie z profesor Teresą Reid z University of Florida, prowadzącą aktualnie wykłady w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW w ramach modułu Professional Responsibility. 

Prof. Teresa Reid zajmuje się w swojej pracy naukowej również tematyką kary śmierci - przedstawi zarys tej instytucji w Stanach Zjednoczonych. 

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2015 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) ,w sali 1.4 na parterze, godzina 20:00.

Spotkania odbywają się w języku angielskim.

Mamy nadzieję na liczne przybycie!
Do zobaczenia!
Zarząd CLS