piątek, 28 października 2011

Wykład - Prawo rodzinne wobec wyzwań współczesności


Piątek, 28 października 2011 roku
godz. 18.30
Sala 2.6 Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

Koło Naukowe Common Law Society ma przyjemność zaprosić Państwa na wykład Pana magistra Jakuba Pawliczaka, doktoranta w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, zatytułowany "Prawo rodzinne wobec wyzwań współczesności".

Prezentacja dotyczyć będzie porównania wybranych zagadnień prawa rodzinnego w systemie polskim oraz w systemie krajów common law, w obliczu trudnych do unormowania zjawisk, występujących w społeczeństwach XXI-wieku.

Po wykładzie mgra Pawliczaka odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne Koła, na którym osoby zainteresowane jego działalnością będą mogły poznać nasze plany na nadchodzący rok akademicki.

PRZEPROWADZONA BĘDZIE RÓWNIEŻ REKRUTACJA OSÓB ZAINTERESOWANYCH CZŁONKOSTWEM W KOLE.

Serdecznie zapraszamy!