niedziela, 22 stycznia 2012

Projekt 2012: Wpływ common law na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

The Common Law Society przygotowuje się do organizacji projektu badawczego pod hasłem: Wpływ common law na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Common law impact on the jurisdiction of Court of Justice of the European Union).

Projekt ma na celu poszerzenie wśród studentów prawa WPIA UW wiedzy i umiejętności z zakresu analizy orzecznictwa ETS oraz komparatystyki prawniczej. Składa się z dwóch części – warsztatów prawnoporównawczych oraz analizy orzecznictwa ETS przez studentów. Każdy z uczestników projektu pracować będzie wspólnie z opiekunem naukowym z WPIA UW oraz zagranicznych ośrodków prawnych.

W ramach realizacji Projektu planujemy wyjazd do Uniwersytetu Oxford w Wielkiej Brytanii. W ramach wyjazdu odbędziemy również wizytę w the British Institute of International and Comparative Law w Londynie. 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktowania się z nami pod naszym adresem e-mail.

Szczegóły projektu znajdziecie tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza